25 March 2010

Ceramah Kerjaya

Sedang berlangsung sekarang di Dewan Merah ialah ceramah berkaitan Kerjaya sempena Hari Kerjaya yang dilaksanakann oleh Unit Bimbingan dan Kaunseling.

No comments:

Post a Comment