27 February 2012

UJIAN INTERVENSI 2 (TAHUN 6) - TAHUN 2012


  • Adalah dimaklumkan bahawa murid yang TIDAK HADIR sewaktu UJIAN INTERVENSI adalah TIDAK DIBENARKAN menduduki semula ujian tersebut KECUALI wakil sekolah atau urusan rasmi.
  • Kelas tambahan pada 5 Mac 2012 & 7 Mac 2012 untuk Tahun 6 dibatalkan.

No comments:

Post a Comment