11 March 2013

JADUAL UJIAN BULANAN 1 - (TAHUN 4 & 5) & INTERVENSI 1 - TAHUN 6


Nota :
1. Pengawasan ujian oleh guru adalah berdasarkan kepada jadual waktu sekolah.
2. Adalah dimaklumkan bahawa muridyang TIDAK HADIR sewaktu PKSR 2, TIDAK DIBENARKAN menduduki semula ujian tersebut KECUALI wakil sekolah atau urusan rasmi.
3. Kelas tambahan untuk tahun 6 & 5 serta aktiviti ko-kurikulum semasa minggu Ujian Bulanan 1 & Intervensi 1 ini adalah DIBATALKAN.
4. Waktu balik adalah mengikut jadual waktu persekolahan

No comments:

Post a Comment