13 August 2013

JADUAL UJIAN BULANAN 2 (OGOS) TAHUN 2013 - TAHAP 2

Nota :

1. Adalah dimaklumkan bahawa murid yang TIDAK HADIR sewaktu UJIAN BULANAN  adalah     TIDAK DIBENARKAN menduduki semula ujian tersebut KECUALI wakil sekolah atau urusan rasmi.
2. Waktu pulang sewaktu Ujian Bulanan 2 adalah mengikut jadual persekolahan biasa.
3. Kerjasama daripada pihak Dato’/ Datin / tuan dan puan dalam memastikan kehadiran anak-anak di bawah jagaan tuan/puan sepanjang Ujian Bulanan 2 berlangsung didahului dengan ucapan terima kasih.


Sekian, terima kasih.

No comments:

Post a Comment