25 November 2013

Maklumat Tentang KSSR & PBS

Bermula dari tahun 2011 semua sekolah telah menggunakan satu kurikulum baru yang dikenali sebagai Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR). Kurikulum ini selaras dengan perkembangan dan permintaan semasa yang menuntut modal insan yang lebih berkualiti sejajar dengan zaman yang serba maju dan canggih kini.

Berikut adalah pautan fail yang menerangkan tentang KSSR dan Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS)
i)  Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)
ii) Penilaian Berasaskan Sekolah (PBS)

No comments:

Post a Comment