10 March 2014

JADUAL UJIAN BULANAN (1) 2014 - TAHUN 5 & 61. Kehadiran murid sepanjang ujian dijalankan adalah diwajibkan. Kegagalan murid menhadirkan diri tanpa alasan dan sebab yang munasabah tidak dibenarkan menduduki semula ujian tersebut.

No comments:

Post a Comment